CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej

W kadencji 2020-2024 w Politechnice Opolskiej działa komitet redakcyjny wydawnictw w składzie:

1)   dr hab. inż. Piotr Niesłony – przewodniczący

2)   dr inż. Małgorzata Adamska - redaktor Wydziału Ekonomii i Zarządzania

3)   dr hab. inż. Piotr Górski - redaktor Wydziału Budownictwa i Architektury

4)   dr hab. Mariusz Migała - redaktor Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

5)   dr hab. inż. Dariusz Rozumek - redaktor Wydziału Mechanicznego

6)   dr Beata Świerczewska - redaktor Centrum Językowego

7)   dr inż. Marek Wasilewski - redaktor Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

8)   dr hab. inż. Stefan Wolny - redaktor Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki